Stel je vraag
1

Chemie 2015-augustus - Vraag 14 - Chemisch rekenen

asked 2016-06-18 00:30:37 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

updated 2017-08-26 15:07:42 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

Bij deze vraag wou ik berekenen hoeveel maagzuur er overblijft nadat de maagzuurremmer heeft gewerkt, dus wanneer CaCO3 en MgCO3 zijn weggereageerd. Op die manier kom ik er niet dus weet niet goed wat ik moet doen.

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

7 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-18 16:22:28 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Heb je de reactievergelijking correct uitgebalanceerd? Heb je het correct aantal mol HCl op tijdstip 0 (begin van de reactie) berekend. Het aantal mol HCl bij het begin van de reactie is 0,001 mol. Als je correct rekent dan blijft er op het einde van de reactie (wanneer zowel CaCO3 als MgCO3 volledig is weggererageerd) nog 5 x 10 tot de -5de mol HCl over. Rekening houdend met het volume kom je zo tot de juiste oplossing.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

pH = 3,3 (oplossing B)

Koen@REBUS ( 2017-05-27 01:19:27 -0500 )edit

Dag Koen. Hoe kom je aan die 5 x 10 tot de -5de mol overgebleven HCl? Ik kom telkens 10,5 x 10 tot de -5de uit aangezien er 0,450 x 10 tot de -3de mol van 1,0 x 10 tot de -3de mol HCl wegreageert door CaC03 en 0,5 x 10 tot de -3de mol wegreageert door MgCO3. Dit is toch 10,5 x 10 tot de -5de mol/l?

Anne-Laure.Vandevelde ( 2017-08-26 14:47:22 -0500 )edit

Conc HCl = 10 tot ^-2de mol/l. Volume = 0,1 liter --> aantal mol HCl = 10 tot ^-3de mol. Antal mol MgCO3 + CaCO3 = 0,475 x 10 tot ^-3de mol. 1 mol CO3 reageert met 2 mol HCl. Er reageert er 0,95 x 10 tot ^-3de mol HCl weg en blijft er 0,05 x 10 tot ^-3de mol HCl over in 100 ml -> [H+ ] = 5 x 10 ^-4

Koen@REBUS ( 2017-08-26 15:13:53 -0500 )edit

Waarom reageert 1 mol CO3 met 2 mol HCl, de rest van de bewerking snap ik

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-14 08:18:40 -0500 )edit

Het carbonaat ion is tweewaardig negatief en zal dus twee protonen nodig hebben die van HCl komen om waterstofcarbonaat te vormen dat CO2 gas en water vormt. Verhouding is dus 1 mol voor 2 mol HCl. OK?

Koen@REBUS ( 2019-06-14 14:00:22 -0500 )edit
0

answered 2017-08-27 13:41:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ahv de reactievergelijking bepaal je stoichiometrisch de overmaat. Van deze overmaat bepaal je de concentratie aan H3O+ of OH-. Vervolgens bereken je de pH, al dan niet door eerst de pOH te bepalen indien de overmaat een sterke base is.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-18 10:04:30 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

Ja dat weet ik, en dat brengt me niet tot de juiste oplossing.. Misschien heb ik ergens een telfout gemaakt.. Ik zal het nog eens nakijken

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-18 06:28:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

pH is het negatief logaritme van de concentratie van H+ of H3O+ ionen. Dus je moet hier het negatief logaritme nemen van deze concentratie. Houd dus rekening met het volume. Leidt dit jou tot de juiste oplossing?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-18 04:00:33 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

Ik heb de beide reacties opgeschreven en gevonden dat er bij beide reacties ongeveer 0,350 x 10^-3 mol HCL overblijft.. Moet ik dan de pH berekenen van die reacties apart of het aantal mol HCl van die 2 reacties optellen en op die manier de pH berekenen?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-18 01:57:50 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Nog een tip om je op weg te zetten. Om deze opgave tot een goed einde te brengen moet je gebruik maken van de theorie die je kunt terug vinden over stoichiometrisch rekenen en zuur/base reacties. De eerste stap is twee reactievergelijkingen uitschrijven voor elk van de stoffen CaCO3 en MgCO3. Vervolledig je schema en bereken hoeveel HCl er wegreageert. Geef maar even feedback of dit je tot de juiste oplossing leidt

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-18 01:36:13 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je bent wel goed bezig. Berekenen wat er wegreageerde geeft je wel degelijk de informatie over wat er aan maagzuur is overgebleven. Ahv deze hoeveelheid HCl kan je dan de pH na afloop van de reactie vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-18 00:30:37 -0500

Aantal keer gelezen: 1,586 keer

Laatst gewijzigd: Aug 27 '17