Stel je vraag
0

Chemie elektronenconfiguratie

asked 2016-06-18 03:57:52 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

updated 2016-06-24 15:59:33 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij oefening 2.21 en 2.22 begrijp ik niet goed waarom de elektronenconfiguratie zo wordt weergegeven. BV. bij 22 zijn er 37 elektronen dus is het de elektronenconfiguratie van Co , maar waarom staat er 3d9 en niet 4s2 en 3d7 want volgens de regel van sommerfeld wordt toch eerst het 4s orbitaal opgevuld ?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-18 06:26:15 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je gaat in je redenering ervan uit dat het gaat over neutrale atomen en niet over positieve ionen. Je vertrekt vanuit het gevraagde. Hier kan je best vertrekken vanuit de gegeven mogelijke oplossingen a, b, c en d. Wat moet bv. Ni doen om Ni +1 te worden? Welk elektron zal dan worden afgegeven? Wat wordt dan de elektronenconfiguratie van Ni + 1 en komt deze overeen met de gegeven elektronenconfiguratie. Doe dit voor al de mogelijke oplossingen en ga na wat de juiste elektronenconfiguratie is. Helpt dit je op weg?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-06-18 03:57:52 -0500

Aantal keer gelezen: 193 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '16