Stel je vraag
0

fysica elektrostatica vraag 4.1.5 (afstand tussen 2 ladingen waar de resulterende kracht 0 is)

asked 2016-06-18 07:01:35 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

updated 2016-06-18 08:03:45 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste,

Ik begrijp hoe ik vraag 4.1.5 moet oplossen, alleen zit ik vast bij de uitwerking hiervan om antwoord B te bekomen. Heeft iemand deze tussenstappen uitgewerkt? Dan kan ik deze bekijken en zien waar ik mijn fout maak bij het symbolisch oplossen van de oefening.

Alvast bedankt, Jaak

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-18 10:55:31 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Beste Myriam,

Tot daar was ik geraakt maar daarna zit ik juist vast. Het probleem zit dus bij de algebra. En zou het dan niet zo moeten zijn ipv hoe jij het schrijft? image description Alvast bedankt, Jaak

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Eigenlijk is dit net hetzelfde als wat ik schreef. Alleen hebben we in de laatste stap de omgekeerde beweging gemaakt. Maakt niet uit, uiteindelijk kan je het zo ook vinden.

Myriam@REBUS ( 2016-06-18 11:14:42 -0500 )edit
0

answered 2016-06-18 11:11:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

(a-x)(Q1)^0.5=x(Q3)^0.5

a(Q1)^0.5 -x(Q1)^0.5 =x*(Q3)^0.5

-x(Q1)^0.5 - x(Q3)^0.5 = -a*(Q1)^0.5

x ( (Q1)^0.5 +(Q3)^0.5) =a*(Q1)^0.5

x=a*(Q1)^0.5 / ( (Q1)^0.5 +(Q3)^0.5) en dus oplossing B

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-18 08:23:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Helpt dit je verder Jaak?Fysica 4.1.5.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor je antwoord Myriam! Alleen begrijp ik het niet zo goed. zie mijn foto reactie. Maak ik ergens een rekenfout? En zelfs dan weet ik niet hoe ik erna verder zou moeten. Alvast bedankt

Jaak.Dezeure ( 2016-06-18 11:04:08 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-18 07:01:35 -0500

Aantal keer gelezen: 478 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '16