Stel je vraag
0

fysica 8.2.4

asked 2016-06-18 10:52:46 -0500

Eline gravatar image

image description

Ik heb grafiek A en B geëlimineerd omdat na 1/4T a gelijk is aan y = 2 zit en b na 1/4T gelijk is aan y = 0 en dan heb ik mijn beginfase bepaald door t = 0 in te vullen, maar dan twijfel ik tussen C en D

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-19 04:39:04 -0500

Eline gravatar image

image description

Ok, ik denk dat ik er op deze manier wel kom, je bekijkt eigenlijk uw a en b ten opzichte van t = 0 en bekijkt waarop het zou liggen na 1/4T?

Ik was ook zo aan het redeneren dat uw b voorop ligt 3/4 van een periode omdat b al verder zit in de sinusfunctie dan a, dus als a zich op 1,5 bevindt moet b al om 8,5 zich bevinden.

Maar ik ben in de war door die tijden, daar zit ik in vast, want in de eerste grafiek dan bevindt a zich op t= 4 , en ik zou dan denken dat b zich door dat hij 3/4 van een 6s voorop loopt hij op 8,5 zit op dezelfde grafiek als a op 4 bevindt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

In de 2de alinea bedoelde ik dat als a zich op 4 bevindt, b zich al op 8,5 moet bevinden

Eline ( 2016-06-19 04:41:43 -0500 )edit

Alinea 3 is verkeerd : de (a) in grafiek 1 is de naam v/d grafiek en niet de plaats van a !!! In de grafieken (a) en (b) speelt de plaats x geen rol; die weet je niet ! Het zijn y-t grafieken van bv. twee verschillende dobbers (in het geval van watergolven) op twee verschillende ongekende plaatsen

Romain@REBUS ( 2016-06-19 15:10:03 -0500 )edit
0

answered 2016-06-18 14:56:00 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Na een kwart periode zie je op de twee gegeven grafieken a) en b) dat punt a op een maximum staat (dus is A fout) en b in de evenwichtspositie (dus B is fout). Dan beschouw je een ogenblik eventjes na T/4 en je tekent op de overblijvende grafieken C en D een lichtjes naar rechts verschoven golf (het is een rechtslopende golf) : je zult zien dat dan in figuur D op plaats b de uitwijking positief geworden is wat in strijd is met figuur b) waar onmiddellijk na T/4 de uitwijking negatief is. Figuur C is wel goed : op de plaats b is op de verschoven golf de uitwijking negatief zoals figuur b het aangeeft. Dus C is geod !

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-18 12:02:19 -0500

Eline gravatar image

image description

Maar je kan het niet bepalen met de beginfases te zoeken? Ik kan niet zo goed uit aan de grafiek, ik begrijp dat b 1,6 verschoven is naar rechts, maar ik zie niet dat a ligt op x = 4

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Waarschijnlijk zou dat op hetzelfde neerkomen. Je zou dan de beide golven op hetzelfde tijdstip moeten zetten. Alleen weet je niet met welke snelheid ze bewegen, of in welke richting. En de grafiek is inderdaad niet duidelijk.

Myriam@REBUS ( 2016-06-18 12:05:59 -0500 )edit
0

answered 2016-06-18 11:24:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je kijkt naar waar a ligt op de eerste grafiek: bij x=4 en deze grafiek begint bij (0,0)

Punt b ligt op een verschoven grafiek want deze begint bij (0,2). De x-as is dus ongeveer 1,6 naar rechts verschoven. Als je het punt b op dezelfde grafiek als punt a zou tekenen zou het niet bij x=7 liggen maar bij x=8,6

Wanneer nu de punten samen op één grafiek liggen zou je het verschil tussen de punten moeten kunnen terugvinden: 8,6 - 4 = 4,6 Ook na verloop van tijd blijft de afstand tussen de punten op de golf bestaan. Zo bekeken kan het alleen C zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-18 10:52:46 -0500

Aantal keer gelezen: 367 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '16