Stel je vraag
0

Fysica 4.3.5

asked 2016-06-21 03:56:18 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Beste, Kloppen de antwoorden die ik hier heb staan? We hebben hier immers geen oplossingen van. Zo niet, wat is dan de correcte werkwijze? Dan weet ik waar ik de mist ben in gegaan.

Alvast bedankt, Jaak

image description

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-21 05:57:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De vraag ging over de potentiaal. Deze neemt lineair af of toe, naargelang in welke richting je kijkt. Er is dus een stijging van 25000 naar 125000 op 50 cm. Na 10 cm geeft dit dan 25000 + (100000/50)*10= 45000. (De platen hebben ladingen met hetzelfde teken, dus de spanning komt voort uit het verschil in de grootte van de ladingen)

Kijk nog eens opnieuw naar 4.9 in de cursus en probeer de tekening eens te her maken met twee ladingen van hetzelfde teken en verschillende grootte. Dan werken er op de landing q twee verschillende krachten, die echter niet even groot zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, ik denk dat ik het dan snap, enkel weet ik niet goed hoe ik beslis welke waarde ik moet kiezen voor mijn afstand. Bij puntje (e) is het ook op 10 cm van de negatieve plaat en ik heb daar maal 40 centimeter gedaan, is dit dan fout?

Jaak.Dezeure ( 2016-06-21 06:17:36 -0500 )edit

Ook in puntje F spreken ze over een negatieve plaat, maar u zegt dat ze beide positief zijn? Hoe moet ik hier dan bij redeneren? Ik heb 4.9 bekeken in het boek maar ik vind hier niet veel verheldering in. Welk verschil is er tussen de gevallen waar de negatieve plaat geaard is of de positieve?

Jaak.Dezeure ( 2016-06-21 06:21:14 -0500 )edit

Het eerste geval is een negatieve plaat en een geaarde positieve plaat.

Myriam@REBUS ( 2016-06-21 06:22:49 -0500 )edit

Dus wat is het verschil tussen een geval waar de positieve plaat geaard is en waar de negatieve geaard is? En heb ik het dan correct begrepen dat wanner je de potentiaal berekent je er nog de potentiaal van de negatieve plaat moet bij optellen? zoals we hier +25000 doen en bij de andere gevallen +0?

Jaak.Dezeure ( 2016-06-21 06:26:49 -0500 )edit
0

answered 2016-06-21 05:20:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk er eens naar als twee platen met eenzelfde teken van lading.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-21 04:47:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Jaak, 100 000 is 10^5 Van daar af neem je de rekenfout mee. Eigenaardig is dat het dan wel juist is in C, D en E.

Voor F neem je het verschil tussen 25000 en 125000, en dan op 1/5 van de afstand heb je 45000 V. Voor de Epot vermenigvuldigen met de lading van 1electron.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt! Alleen begrijp ik F nog steeds niet goed. De afstand tussen de platen is toch nog steeds 0,5 meter en het potentiaalverschil is toch ook 100 000 {(V+) - (V-) = 125000 - 25000 = 100000) Dus zou de veldsterkte toch hetzelfde moeten zijn? Alvast bedankt

Jaak.Dezeure ( 2016-06-21 05:08:15 -0500 )edit

Hoe zou dat dan moeten? Ik kom er echt niet uit sorry.

Jaak.Dezeure ( 2016-06-21 05:31:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-21 03:56:18 -0500

Aantal keer gelezen: 421 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '16