Stel je vraag
1

Membraansamenstelling

asked 2014-04-16 04:27:11 -0500

Joris@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:19:01 -0500

yannick gravatar image

Wat kan je zeggen over de soepelheid/viscositeit van membranen als je kijkt naar hun samenstellende componenten?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-08-16 15:42:02 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:19:07 -0500

yannick gravatar image

Betreft het de celmembraan die een biologische structuur is welke de binnenkant van een cel scheidt van de buitenkant dan is deze opgebouwd uit een dubbele laag fosfolipiden met daarnaast eiwitten en sterolen. De celmembraan is semipermeabel, selectief doorlatend voor ionen en sommige organische moleculen.De fosfolipiden zijn langwerpige, sterk polaire moleculen bestaande uit een 'hydrofiele' kop en een hydrofiele' staart. Ze hebben een vrij hoge viscositeit.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2014-08-18 09:12:18 -0500

Joris@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:19:14 -0500

yannick gravatar image

En heeft het karakter van het vetzuur (verzadigd of onverzadigd) geen invloed op de soepelheid van het membraan?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-04-16 04:27:11 -0500

Aantal keer gelezen: 376 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15