Stel je vraag
0

Formules bij parallel schakelingen

asked 2016-06-21 12:31:01 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Beste,

Ik ben bij het studeren 2 gelijkaardige formules tegen gekomen die van toepassing zijn bij een parallelschakeling. Ik weet echter niet welke van de 2 klopt. Zou u dit even kunnen verhelderen?

Alvast bedankt, Jaak

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-21 12:58:46 -0500

Romain@REBUS gravatar image

U=I*R=cte dus I en R zijn omgekeerd evenredig, dus de tweede formule is juist.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-21 12:31:01 -0500

Aantal keer gelezen: 231 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '16