Stel je vraag
0

fysica 3.2.15

asked 2016-06-22 02:49:54 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Beste

Ik begrijp bij oef 3.2.15 niet waarom het niet wordt opgelost zoals oefening 3.2.11, wanneer de asteroïde aankomt op de aarde is er toch ook een potentiële energie?

Alvast bedanktimage descriptionimage description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-06-22 17:43:49 -0500

Elke.Willemsens gravatar image

Ik denk dat dat misschien overbodig is hier, omdat die waarde zo klein is dat deze eigenlijk onbelangrijk is?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-23 15:49:32 -0500

Romain@REBUS gravatar image

In oefening 3.2.15 wordt de snelheid en dus de kinetische energie gegeven die bij de botsing met de aarde wordt omgezet in warmte en vervormingsarbeid. In oefening 3.2.11 wordt die snelheid niet gegeven en moet je dus eerst de kinetische energie berekenen vanuit de wet van behoud van energie : op oneindig is de Ep = 0 (bij conventie wordt de Ep daar op 0 gezet) en je veronderstelt dat de Ek daar te verwaarlozen is, dus Etotaal = 0. Bij de botsing met de aarde is de Ep daar = -GmAmplanetoïde/rA dus negatief en daar de som Etotaal = 0 is zal Ek=-Ep.Zo heb je dus de Ek berekend.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-22 02:49:54 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '16