Stel je vraag
0

biologie barr-lichaampje

asked 2016-06-22 03:46:34 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

Hoeveel barr-lichaampjes zijn er in menselijke somatische cellen die de combinatie xxxy vertonen ?

Ik dacht dat het antwoord hierop 0 was omdat een barlichaampje een geïnactiveerd X-chromosoom is. Het antwoord is echter 2, waarom is dit zo ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-22 11:21:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het antwoord is 2, want het zijn geïnactiveerde X-chromosomen. Dus je hebt er 2 teveel bij XXXY, dus antwoord is 2.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2016-06-22 03:46:34 -0500

Aantal keer gelezen: 1,116 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '16