Stel je vraag
0

biologie 1.14

asked 2016-06-22 10:10:29 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Bij deze vraag heb ik als antwoord B wat ik niet goed begrijp. Ik begrijp wel dat als er een hypertoon milieu is dat er dan H2O zal onttrokken worden en dat het zal krimpen, maar ik begrijp niet dat dat bij een rode bloedcel ook zo is aangezien deze toch geen celwand heeft?

Bij de extra oefeningenbundel oefening 16 heb ik antwoord D.. betekent het dus dat de rode bloedcel wel water kan op en afnemen en zodoende kan zwellen/krimpen maar geen turgor kan vertonen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-24 11:38:24 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Een rode bloedcel heeft een celmembraan en geen celwand! Dus er kan geen turgor voorkomen, dit kan enkel bij plantencellen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-22 10:10:29 -0500

Aantal keer gelezen: 71 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '16