Stel je vraag
0

9.14 chemie

asked 2016-06-22 13:52:52 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-06-25 04:16:51 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

bij 9.14 wordt er gevraagd hoeveel stereo-isomeren je maximaal kan bekomen bij een dieen, maar dit hangt toch af je aantal koolstofverbindingen? want als je een dieen van 5 koolstofverbindingen hebt, bekom ik 4 uit, maar als je een ander aantal C's hebt, dan zijn het er toch meer?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2016-06-22 14:38:39 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Voor elke dubbele binding (bij een dieen zijn er dat twee) is er een mogelijkheid tot CIS en TRANS isomerie. Dus in totaal 4 sterio isomeren.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke, nu begrijp ik het! Bedankt

Eline ( 2016-06-23 08:24:15 -0500 )edit
0

answered 2016-06-22 14:00:56 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Belangrijk is de opgave goed te lezen. Er wordt gevraagd naar STEREOisomeren. Dan is het aantal C-atomen niet belangrijk. Zet dit je op weg?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat begrijp ik niet zo goed, weet dat het of te wel cis-trans of optisch is, maar ik zie het niet in deze oefening waarom het maximaal 4 kan zijn

Eline ( 2016-06-22 14:20:56 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-22 13:52:52 -0500

Aantal keer gelezen: 92 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '16