Stel je vraag
0

bio. aug. '15 vraag 13: kunstmatige genoverdracht

asked 2016-06-22 14:40:34 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Het inbouwen van een stukje humaan DNA in een plasmide vereist de werking van …

Waarom kan dit ook niet DNA-polymerase zijn? Het zijn toch zowel DNA-polymerase als DNA-ligase die een stuk DNA in een plasmide kunnen inbouwen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-24 11:44:24 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je hebt enkel ligase nodig om de twee uiteindjes aan elkaar te plakken maw de sticky ends plakken die ontstaan zijn door de restrictie-enzymen. Hiervoor is geen DNA-polymerase nodig. (Zie bio voor jou 6, pag 95)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-22 14:40:34 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '16