Stel je vraag
0

wiskunde milestone analyse

asked 2016-06-23 02:07:05 -0500

Ann-Sophie.Lambrechts gravatar image

Beste, Bij de laatste vraag van deze test vroegen ze eerst a te berekenen en daarna vroegen ze ook het raakpunt te berekenen. Gegeven is de rechte y = 4x + a en de kromme y = e^2x.

Ik heb voor x = ln2 gevonden door de afgeleide van de kromme te berekenen (y = 2e^x) en dat gelijk te stellen aan de rico van de rechte (4) maar verder zit ik vast, ik snap niet hoe je a uit deze vergelijking moet berekenen. Alvast bedankt!!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-24 01:55:20 -0500

Ann-Sophie.Lambrechts gravatar image

Dankuwel !!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-23 11:34:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De functie y=e^2x moet je afleiden om de rico van de raaklijn te vinden. De afgeleide van deze functie (kettingregel!) is y'= 2e^2x Als je dit gelijkstelt aan de gezochte rico bekom je 2e^2x=4 en x=(ln2)/2

Nu moet je nog zorgen dat de raaklijn in x=0,35 ook nog raakt aan de functie. y=e^2(ln2)/2=e^ln2=2 en de rechte y= 4x +b moet bij x=0,35 ook door y=2 Dat doe je door y=0.35*4 + b = 2 wat oplevert dat b= 0,6

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-23 02:07:05 -0500

Aantal keer gelezen: 155 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '16