Stel je vraag
0

fysica 5.5.4

asked 2016-06-23 10:45:00 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Ik heb deze oefening op de volgende manier opgelost en bekom hierbij als antwoord R =40/3 wat het juiste antwoord blijkt te zijn. Nu begrijp ik niet waarom het op een andere manier (hier kwam ik op bij het hermaken van de oefening) niet kan. Ik had namelijk net zoals op de bijgevoegde versie R34 = 5 Ohm, maar dan R12 = 5 ohm waardoor deze dan ook in serie stonden, maar op deze manier bekom je een weerstand van 10..image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-23 11:23:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De stroom moet altijd door R1, maar heeft de keuze tussen R2, R3 en R4 voor de rest van zijn traject. Het is dus duidelijk dat R2, R3 en R4 in parallel staan, en R1 in serie daarmee. Zoals je het getekend hebt zijn het blijkbaar 2 x 2 parallel schakelingen, maar dat kan niet.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-23 10:45:00 -0500

Aantal keer gelezen: 115 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '16