Stel je vraag
1

verschillende snelheden op cirkelbaan?

asked 2014-05-07 07:45:09 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:59:33 -0500

yannick gravatar image

Deze vraag kwam uit het examen van vorig jaar.

image description

Kan iemand van de andere studenten me misschien helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2014-05-11 12:47:41 -0500

Dimitri@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 16:59:44 -0500

yannick gravatar image

De snelheden verhouden zich tot mekaar als de wortels van de stralen.

$$a=\frac{mv_1^2}{r_1}=\frac{mv_2^2}{r_2}$$

en dus

$$\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{r_1}{r_2}} \; .$$

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-05-07 07:45:09 -0500

Aantal keer gelezen: 304 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15