Stel je vraag
0

Wiskunde 3.1.1 afgeleiden

asked 2016-06-24 10:58:50 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Beste, Bij oefening 3.1.1 vragen ze om onderstaande functie af te leiden. Ik probeerde een keer de functie eerst te vereenvoudigen met de rekenregel dat je een macht van een macht mag schrijven als 1 macht door het product er van te nemen (zie foto). Maar als ik dit doe, kom ik een andere afgeleide uit. Is dit dan verkeerd en waarom? Het is toch dezelfde functie? Alvast bedankt

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-24 11:40:31 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Dag Ercan, Ik bedoelde deze rekenregel. Ligt het aan de haakjes dan?

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

(a^x)^y is iets anders als a^(x^y) Het ligt dus inderdaad aan de haakjes, of aan het niveauverschil tussen de x en de y.

Myriam@REBUS ( 2016-06-24 15:23:51 -0500 )edit
0

answered 2016-06-24 11:14:58 -0500

Dag Jaak,

Zo'n rekenregel bestaat niet. Jij zegt dat -x^2 = -2*x Om het gemakkelijker uit te leggen: neem x= 3. Dan is linkerlid gelijk aan -9, terwijl rechterlid gelijk is aan -6.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-24 10:58:50 -0500

Aantal keer gelezen: 142 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '16