Stel je vraag
1

ballon en veer

asked 2014-05-07 07:46:54 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:59:08 -0500

yannick gravatar image

Ik weet niet hoe deze oefening op te lossen.

image description

Misschien weet iemand van de andere studenten hoe?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2014-05-11 12:41:17 -0500

Dimitri@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 16:59:21 -0500

yannick gravatar image

Bij evenwicht zijn de drie krachten in dit probleem in evenwicht, Archimedeskracht, zwaartekracht en veerkracht:

$$\vec{F}_A+\vec{F}_z+\vec{F}_v = \vec{0}$$

Kies een assenstelsel met een as langs de richting van de veer naar boven wijzend.

De Archimedes kracht is dan $F_A=\rho_2 V g$, de zwaartekracht is $F_z=-\rho_1 V g$ en de veerkracht is $F_v=-k(l-l_0)$.

M.a.w. antwoord A.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-05-07 07:46:54 -0500

Aantal keer gelezen: 376 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15