Stel je vraag
1

geluidsterkte op festival

asked 2014-05-07 07:47:46 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 17:00:04 -0500

yannick gravatar image

Ook deze vraag kan ik niet goed oplossen

image description

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2014-05-10 07:21:49 -0500

L123 gravatar image

updated 2015-03-13 17:00:17 -0500

yannick gravatar image

Deze vraag los je op met de volgende formule (zie ook formularium!):

N= 10.log I/I nul

  • Eerst zoeken we de intensiteit voor 100 dB:

100 = 10.log I/10^-12 10 = log (I/10^-12) 10^10= I/10^-12 I= 10^-2

  • Vervolgens de intensiteit voor 90 dB:

90 = 10.log I/10^-12 9= log (I/10^-12) 10^9 = I/10^-12 I= 10^-3

Daaruit volgt dat de intensiteit tien maal kleiner wordt, dus antwoord C.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hartelijk bedankt L123! Dit is inderdaad het juiste antwoord.

yannick ( 2014-05-10 08:25:06 -0500 )edit

p.s. het forum ondersteunt ook $\LaTeX$, een eenvoudige taal om mooie wiskundige formules te typen (cf. http://toelatingsexamen.rebus.be/latex/ )

yannick ( 2014-05-10 08:25:20 -0500 )edit

Bedankt L123!

dr who ( 2014-05-10 08:27:23 -0500 )edit
1

answered 2014-05-13 10:45:12 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:00:49 -0500

yannick gravatar image

Sommige studenten gebruiken ook iets dat ze geleerd hebben op school : als de intensiteit halveert dan neemt het intensiteitsniveau met 3 dB af (dat weten ze nog; is ook handig om dit zelf eens te bewijzen). Als de intensiteit gedeeld wordt door 4 dan daalt het aantal decibel met 6 dB, als de intensiteit gedeeld wordt door 8 dan daalt het aantal decibel met 9 dB; dan blijft er op de multiple choice maar één mogelijkheid over : als het aantal decibel daalt met 10 dan wordt de intensiteit gedeeld door 10

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-05-07 07:47:46 -0500

Aantal keer gelezen: 375 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15