Stel je vraag
0

fysica 10.1.11

asked 2016-06-24 16:45:44 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-25 04:55:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description Ik begrijp hier niet hoe je de bij mij rode lijn moet tekenen, waarop dan ook de normaal gebaseerd is?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-25 03:24:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Normaal en raaklijn.JPG Even getekend. De raaklijn is de groene, de normaal staat daar loodrecht op.

Vergelijk met de situatie van lichtbreking aan een wateroppervlak. De raaklijn is evenwijdig met het wateroppervlak, de normaal staat er loodrecht op.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-25 02:06:12 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Maar zoals je zegt worden de hoeken gemeten tov de normaallijn en dat is hier toch niet de rode? Is de rode dan niet de door u vernoemde raaklijn?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-24 16:54:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De rode lijn is de normaal lijn. Die heb je nodig voor de breking naar de normaal toe of van de normaal weg.

De normaal staal loodrecht op de raaklijn aan het oppervlak. Hier is het oppervlak een cirkel (bolle kant van de lens) en de normaal teken je dus in de richting van de straal van de cirkel.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-24 16:45:44 -0500

Aantal keer gelezen: 259 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '16