Stel je vraag
0

fysica 5.3.5 potentiaalverschil

asked 2016-06-25 03:15:01 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

updated 2016-06-25 03:29:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Klopt het dat het antwoord op deze vraag 6 Volt is? En als het iets anders is, wat doe ik fout?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-25 03:28:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het antwoord is inderdaad 6V. De weerstand in de open kring moet je niet meetellen, want hier loopt geen stroom door.

edit remove flag flag offensive (1) delete link more

Bespreking:

Ik vind zulke oefeningen heel moeilijk, wanneer het gaat om het bepalen van het potentiaalverschil. Ik snap dat er geen stroom loopt door het rechterdeel, dus je moet de weerstand rechts boven niet meetellen. Maar wat dan? Het potentiaalverschil is de spanning, dus je wil de spanning die

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-11 10:46:47 -0500 )edit

... loopt na de verticale weerstand - de spanning die loopt voor deze verticale weerstand. Maar hoe bepaal je die spanning??

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-11 10:47:19 -0500 )edit

Ik snap deze ook niet, hoe bepaal je het verschil tussen a en b dan? Ik kom voor de vervangingsweerstand 0,5ohm uit, is dit al correct? Moet je dit dan maal je bronspanning doen?

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-14 10:32:46 -0500 )edit

Ik snap niet waarom je een vervangingsweerstand zou moeten berekenen.

Myriam@REBUS ( 2017-06-14 13:00:34 -0500 )edit
0

answered 2017-06-11 11:17:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In deze kring staan twee gelijke weerstanden in serie. Aangezien er maar 1 kring is waar de stroom door loopt moet alle stroom door de beide weerstanden lopen. De stroom moet gelijk zijn en dus moet U/R ook gelijk zijn. R is al gelijk, dus de U's moeten ook gelijk zijn. Dit houdt in dat je de U totaal door 2 moet delen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, ik ben mee!

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-12 02:16:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-25 03:15:01 -0500

Aantal keer gelezen: 79 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '17