Stel je vraag
0

Kwantumgetallen

asked 2016-06-25 06:18:46 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

updated 2016-06-25 14:37:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste, Ik begrijp niet zo hoe ik de kwantum getallen moet interpreteren. Het hoofdkwantum getal en het spinkwantum getal zijn vrij duidelijk. Het probleem ligt bij het nevenkwantum getal en bij het magnetisch kwantum getal. Neven kwantum getal: Hier heb ik begrepen dat deze een waarde kan aannemen van een natuurlijk getal van 0 tot n-1. Maar hoe moet ik deze getallen interpreteren? Ik las ergens dat deze te maken hebben met s,p,d en f over de vorm van het orbitaal. Maar is het dan zo dat als l = 0 dat de vorm van het orbitaal dan s is? en dan l = 1 -> vorm is p? of hoe moet ik deze interpreteren? Ik heb ongeveer dezelfde vraag over de magnetische kwantum getallen, die de oriëntatie van het orbitaal weergeven. m heeft een waarde tussen -l en l. Wat zou ik bijvoorbeeld moeten concluderen uit een gegeven dat m = 3? maw welke oriëntatie stemt welk natuurlijk getal over? en met welke vorm stemt welk natuurlijk getal van l over? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-25 09:22:53 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat je gelezen hebt betreffende nevenkwantumgetal en magnetische kwantumgetal is OK. Bij n = 1, is l = 0, alsook m = 0. het betreft een 1s orbitaal met 1 orientatie. Bij n = 2, is l = 0 of 1 (een waarde van 0 tot n-1), m is dan ofwel 0 (2s-orbitaal met 1 orientatie) of -1, 0, +1 ( 2p-orbitaal met 3 oriëntaties) Bij n = 3, is l ofwel = 0, met m = 0, een 3s-orbitaal met 1 orientatie; of is l = 1, met m: -1, 0, +1, een 3p-orbitaal met 3 orientaties; of
is l = 2, met m: -2, -1, 0, +1, +2, een 3d-orbitaal met 5 orientaties. enz. .... m = + 3 zou betekenen dat n = 4, l = 3, en het een 4f-orbitaal betreft die 7 oriëntaties heeft.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-25 06:18:46 -0500

Aantal keer gelezen: 2,061 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '16