Stel je vraag
0

Fysica vloeistoffen in een U-buis

asked 2016-06-25 09:42:26 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

updated 2016-06-25 11:02:10 -0500

Beste, Hoe zou ik zo een vraag als deze moeten maken? Ik zou berekenen hoeveel centimeter het water rechts stijgt en dan adhv volume van een prisma de hoeveelheid water berekenen. Alleen weet ik niet hoe ik zou berekenen hoeveel centimeter het water stijgt. En wat veranderd het feit dat de buizen niet even lang zijn aan de oefening? Alvast bedankt

image description

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-25 13:43:42 -0500

updated 2016-06-25 13:46:48 -0500

Eerst giet je (van situatie 1 naar 2), er links zoveel olie bij dat er rechts 12cm hoger water komt te staan. De scheiding olie-water aan het linkerbeen zakt dus ook 12cm ten opzichte van het oorspronkelijke niveau water (behoud volume water). Om dezelfde druk onderaan links en rechts te hebben ter hoogte van de scheiding olie-water is dan $800 g h = 1000 g (12+12)\Leftrightarrow h=30$. Deze 30 cm komt dus 30-12-12=6 cm boven de rechterrand uit, nog 2 cm onder de linkerrand.

Giet je dan nog meer olie er bij om in het linkerbeen tot aan de bovenrand te komen dan gaat de scheiding olie-water nog verder zakken met een afstand $x$. Gelijkstellen van de druk links en rechts ter hoogte van de scheiding wordt dan: $800 g (30 + 2+x) = 1000 (24+x)\Leftrightarrow x=8$. Doordat de scheiding links nog 8 cm zakt, gaat er ook 8cm water over de rand rechts. Na vermenigvulding met de doorsnede van 2 cm² wordt dat dus 16 cm³.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-25 13:36:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

hydrostatica vraag.JPG Als er evenwicht is in de laatste stap kan je stellen dat:

0,8 h g = 1 (h-8)g

0,8 h = h - 8

h = 40

Er is 40 cm olie bij gegoten, maar aan het begin was maar 32 cm ruimte vrij. Dus is er 8 cm water overgelopen aan de rechtse kant.

De doorsnede van de buis is 2cm², wat maakt dat het volume water dat overgelopen is gelijk is aan 2*8= 16cm³

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-25 10:22:29 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

ik kom tot hier maar dan weet ik niet wat ik verkeerd doe, want ik kom er niet.Ik redeneerde nadien wel: eigenlijk in totaal giet je er links 8cm olie bij, dus is het logisch dat er dan rechts 8cm water uitkomt en dat geeft een volume van 16cm^3.. maar weet niet of dat juist is

C:\fakepath\13499648_1162202243802385_375652472_o.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-25 09:42:26 -0500

Aantal keer gelezen: 1,333 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '16