Stel je vraag
1

fysica 5.3.4 wet van Ohm

asked 2016-06-27 07:07:39 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

gegeven: wanneer R2 = 0 dan is de stroom 10mA. Wanneer R2 zeer groot is dan wordt de spanning over R2 gelijk aan 40V. tekening: een schakeling met 2 weerstanden R1 en R2 (variabele weerstand) in serie geschakeld. gevraagd: hoeveel bedraagt de stroomsterkte als de variabele weerstand ingesteld wordt op 4k ohm?

Ik begrijp niet zo goed hoe ik hier de stroomsterkte uit moet halen. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-11 11:11:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2017-06-11 11:19:23 -0500

Bekijk een oneindig grote weerstand eens als een schakelaar die open staat. In de praktijk komt dit op hetzelfde neer. Dus loopt er geen stroom door de kring en is de spanning over R2 eigenlijk de spanning van de batterij. Of de stroom nu eerst R1 of R2 tegenkomt doet er niet toe.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-27 08:30:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Wanneer R2 oneindig groot is (dat kan je je voorstellen als dat er in de praktijk geen verbinding is. De stroomkring is dan eigenlijk onderbroken ter hoogte van R2) vind je 40V over R2. Dan kan je R1 verwaarlozen en vind je de spanning aan de bron: 40V

Met deze 40V en het gegeven dat de stroom 10 mA bedraagt als alleen R1 meedoet vind je dat R1= 40V/0.01A=4000 Ohm.

Als je nu een tweede weerstand van 4000 Ohm in serie zet is de totale weerstand 8000 Ohm. De stroom sterkte in de kring bedraagt nu 5 mA.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap niet goed wat er bedoeld wordt met "spanning van 40 V over R2". Adhv de tekening loopt de stroom tegen de wijzers zin in, toch? Dus de stroom komt eerst weerstand 2 tegen. Als we dan zeggen "40V over R2", wil dit dan zeggen dat er na R2 nog een spanning is van 40 Volt?

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-11 10:54:27 -0500 )edit
0

answered 2016-06-27 12:44:39 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

ik begrijp het, dankjewel!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-06-27 07:07:39 -0500

Aantal keer gelezen: 577 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '16