Stel je vraag
1

biologie mitose meiose

asked 2016-06-27 11:04:29 -0500

inge_wouters gravatar image

C:\fakepath\13515214_1134846836579149_829454541_n.png.jpeg

Ik begrijp een vraag van biologie van het examen van juli 2015 niet. Ik zou geantwoord hebben: even, even, oneven. In de les dacht ik dat we gezien hadden dat de eerste mitotische deling ging zoals een mitose (maar dan met de crossing over processen). Waar zit ik fout?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-29 07:23:10 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

de 1e meiotische deling is een reductiedeling. de 2e meiotische deling kan je vergelijken met de mitose Het antwoord is dus C

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-27 11:04:29 -0500

Aantal keer gelezen: 104 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '16