Stel je vraag
0

fysica juli 2015 vraag 13

asked 2016-06-27 14:04:35 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

updated 2016-06-27 14:39:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Gegeven: Radioactieve jodium 128I vervalt tot tellurium 128Te. De halfwaardetijd van jodium is 13 uur. Na 39 uur is er al 42 mg tellurium aanwezig. Gevraagd: Hoeveel radioactieve jodium was er op tijdstip nul?

Ik had hierbij berekend: 3X gehalveerd, dus omgekeerd : 42 --> 84 --> 168 --> 336 Het antwoord moet echter zijn: 48 mg. Ik snap niet goed hoe je hier aan kan komen en waarom je gewoon niet mag terugrekenen zoals ik heb gedaan.

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-27 14:39:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Lees de vraag eens goed. Er wordt tellurium gevormd en jodium reageert weg. Na 3 halveringen is er nog 1/8 van het oorspronkelijke jodium aanwezig en 7/8 is omgevormd tot tellurium. Als dat tellurium dan 42 gram is kan je het oorspronkelijke jodium berekenen door 42*(8/7)=48mg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-27 14:04:35 -0500

Aantal keer gelezen: 376 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '16