Stel je vraag
0

Wiskunde goniometrie

asked 2016-06-27 14:30:00 -0500

Alexander.Callebaut gravatar image

Ik vroeg me af of je dit soort vragen ( zie hieronder) nog moest kennen voor het toelatingsexamen van dit jaar en als je dit moet kennen vroeg ik me af hoe je zo'n vragen moet oplossen, dus wat is de theorie hierachter hoeveel keer 360° moet je bijv bij een sin, cos, tan functie bijtellen enz.

Gegeven is de volgende goniometrische vergelijking:

Tan(3a - 30) = 3^-1/2

Welke waarde behoort voor a behoort tot de oplossingen van deze vergelijking?

160°

150°

<c> 140°

<d> 130°

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-27 14:35:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Goniometrische vergelijkingen zijn uit het examenprogramma geschrapt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-27 14:30:00 -0500

Aantal keer gelezen: 173 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '16