Stel je vraag
1

biologie juli 1997 vraag 9

asked 2016-06-29 03:23:12 -0500

CA98 gravatar image

updated 2016-07-01 03:32:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het binnendringen van de spermacel in de eicel tijdens de bevruchting bij de mens heeft voor gevolg dat:

A. eicel wordt gestimuleerd tot voortzetten van de meiotische deling. C. chromosomenaantal van het individu hersteld wordt.

Ik dacht dat het juiste antwoord C was (=Amfimixie), blijkbaar is het A. Nochtans dacht ik dat na de amfimixie nog enkele klievingsdelingen (mitose) volgden...

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-04 09:52:11 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het is een cascade die verloopt, dus eerst zal de meiose voortzetten en vervolgens het chromosomenaantal zich herstellen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-01 04:02:13 -0500

Kaat.Mortelmans gravatar image

Het is zo dat een eicel de mitose volledig doorgaat en dan tijdens de meiose II wordt de celdeling stopgezet. Dit is wanneer de eicel in de eileider zit en klaar is voor bevruchting. Als de eicel bevrucht wordt, dan zet meiose II zich verder en dat heeft als gevolg dat het chromosomenaantal hersteld wordt en dat de cel verder kan beginnen delen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-29 03:23:12 -0500

Aantal keer gelezen: 305 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16