Stel je vraag
2

Chemie 2015-juli vraag 3

asked 2016-06-29 04:12:15 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

updated 2017-07-02 09:46:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Beste, Bij deze vraag kon ik vrij snel 3/5 opties elimineren. Ze vragen hier een aantal atomen te rangschikken volgens grootte van de bindingshoek. Maar dan heb ik nog 2 opties. Ik moet kiezen tussen NH3 en PH3. Welke van deze heeft de grootste bindingshoek tussen het centraal atoom en de bindingspartners? Ze zijn allebei tetraëders en hebben allebei een vrij elektronenpaar. Dus waar ligt het verschil dan? Alvast Bedankt, Jaak

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2016-06-29 06:50:28 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Jaak, de vraag waar je naar verwijst is eigenlijk Vraag 15 (juli 2015) van het originele TAT-ex zoals te vinden op de website van onderwijs vlaanderen (http://www.ond.vlaanderen.be/toelatin...). De vraag die jij aanhaalt heb je van de Atheneum Veurne site geplukt. Deze opgaven zijn niet altijd volledig, geven soms maar gedeeltelijk de gebruikte vraagstelling, zijn soms niet correct. Vanaf jaargang 2015 U gelieve de officiële originele vraagstelling te consulteren. Succes.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-29 16:55:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-06-30 00:41:21 -0500

Het atoom met de grootste atoomstraal heeft de kleinste bindingshoek wanneer je twee atomen vergelijkt met in dit geval 1 vrij electronenpaar. Het vrij electronenpaar heeft hier dan een grotere impact op de bindingshoek tussen de waterstofatomen. Helpt dit je verder?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-29 04:12:15 -0500

Aantal keer gelezen: 749 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17