Stel je vraag
2

Combinaties voor vorming van organische stofklassen

asked 2016-06-29 04:38:35 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Beste,

In het examen van Chemie juli 2015 zag ik dat je moest weten dat je om een ester te vormen een zuur en een alcohol nodig hebt. Welke combinaties zijn er zo nog die we moeten weten? Ik vind er nergens een overzicht van.

Alvast bedankt, Jaak

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-07-02 01:22:44 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De bedoelde 'combinaties' zijn eigenlijk de' mogelijke reacties' van het substraat met een reagens. Hierbij worden de partiële wijzigingen van het substraat bedoeld, en zijn de mogelijke reactietypes: additie, eliminatie en substitutie. De reactiviteit van het substraat is hierbij belangrijk en bepalend welk(e) reactietype(s) mogelijk zijn. Voor elk van de organische stofklassen zijn er dus meerdere mogelijkheden. Zoals aangehaald, afhankelijk van het alcohol kan oxidatie wel (tot aldehyde en keton) of niet gebeuren (bij teriair alcohol). Of, het carbonzuur kan met een alcohol veresteren, en met een amine een amide vormen (denk aan de peptide-binding in eiwitten). Zoals reeds vermeld is het niet mogelijk een volledig overzicht te geven.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-30 00:48:30 -0500

Koen@REBUS gravatar image

In de oefeningen die je maakt ga je er een aantal tegenkomen. Noteer deze reacties. Het is niet mogelijk zoals je aangeeft hiervan een overzicht ter beschikking te hebben. Een andere reactie die veel voorkomt is het oxideren van een alcohol. Als een secundaire alcohol geoxideerd wordt ontstaat een keton. Als een primair alcohol geoxideerd wordt ontstaat een aldehyde. Een tertiair alcohol kan niet geoxideerd worden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-29 04:38:35 -0500

Aantal keer gelezen: 245 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '16