Stel je vraag
1

fysica vraag 11.3.14 hydrostatica

asked 2016-06-29 06:13:42 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

Gegeven: een blokje ijzer ligt bovenop een blok hout waarbij het bovenvlak van de houtblok samenvalt met het wateropp. (phout = 600, mhout = 1,2 kg) gevraagd: wat is de massa van het ijzer?

Ik snap niet zo goed hoe ik tot de uiteindelijke massa kan komen. Ik dacht dat de archimedeskracht gelijk was aan de som van de zwaartekracht + de kracht die het ijzer uitoefen op het hout en ik zo de massa eruit kon halen. Wanneer ik de formules toepas kom ik echter vast te zitten omdat ik de volumes niet weet.

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2016-06-29 07:20:05 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

de archimedeskracht is gelijk aan de zwaartekracht. De archimedeskracht wordt alleen ondervonden door het houten blokje, omdat die de enige is die onder water ligt. Je berekent dus eerst de archimedeskracht. Dan stel je die gelijk aan de zwaartekracht, want het geheel is in evenwicht. Dan kom je uit op een massa van de zwaartekracht van 2kg. Je weet dus dat 2-1,2 = 0,8kg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik zit nog steeds vast bij het uitrekenen van de archimedeskracht aangezien ik geen volume heb van het blokje. Hoe moet je die dan wegwerken?

Lise.Defieuw ( 2016-06-29 07:57:55 -0500 )edit

je haalt V uit dichtheid=m/V. Aangezien je de massa en de dichtheid gegeven hebt van het blokje hout dat in het water ligt.

Jaline.Thirion ( 2016-06-29 10:31:08 -0500 )edit

Hoe kom je aan de 2kg massa van de zwaartekracht?

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-15 05:31:08 -0500 )edit

Laat maar, heb het gevonden!

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-15 05:31:56 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-29 06:13:42 -0500

Aantal keer gelezen: 430 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '16