Stel je vraag
2

elektronenconfiguratie van Fe2+

asked 2014-06-22 06:47:59 -0500

BeaCools gravatar image

updated 2016-06-26 02:09:19 -0500

Koen@REBUS gravatar image

In rode bloedcellen komt hemoglobine voor. Hemoglobine bevat het tweewaardig positief ijzerion Fe2+ dat een zuurstofmolecule kan opnemen. Welke elektronenconfiguratie heeft het ijzerion Fe2+ ?

A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0

B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1

C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2

D: geen van deze drie

Volgens oplossingingen die ik ter beschikking heb is A het juiste antwoord, maar ik had geopteerd voor B omdat je dan 2 half opgevulde schillen hebt, wat me stabieler leek... Kan iemand bevestigen of A inderdaad het juiste antwoord is en waarom A tov B? Bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-14 15:25:43 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De elektronenconfiguratie geeft de positie en energie-inhoud weer van alle atomen in een welbepaald atoom. De volgorde van opvulling kan je vinden met de diagonaalregel of uit het PSE. Valentie-elektronen zijn de elektronen op de buitenste schil. Het zijn deze elektronen die worden afgegeven om een positief ion te vormen. Bv. Ijzer (Fe) met elektronenconfiguratie 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. Voor de vorming van Fe^+2 worden de 4s2 elektronen afgegeven;. De elektronenconfiguratie voor Fe^+2 wordt: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0. Wordt er geoxideerd tot Fe^+3 dan verdwijnt er ook een 3d-elektron.
Je krijgt dan elektronenconfiguratie: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s0.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2014-06-22 11:30:02 -0500

BeaCools gravatar image

updated 2015-03-13 17:04:21 -0500

yannick gravatar image

Ik denk dat ik het antwoord ondertussen gevonden heb: Fe is een overgangselement en bij elementen uit de nevengroepen komt het laatste elektron in een d-orbitaal.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

De diagonaalregel dicteert dat je voor het atoom Fe eerst 4s opvult en dan pas 3d, dus: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2. Wanneer je de kation Fe2+ vormt, gaan er 2 valentie elektronen afgegeven worden. Valentie elektronen zitten op de valentieschillen: deze zijn de buitenste s en p orbitalen. In dit geval verdwijnen er dus 2e- van de 4s orbitaal. Vandaar antwoord A.

Kim.Vu@REBUS ( 2014-06-26 16:42:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-22 06:47:59 -0500

Aantal keer gelezen: 4,290 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '17