Stel je vraag
0

fysica 2008 vraag 2

asked 2016-06-30 03:03:11 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Ik heb hierbij deze berekeningen gemaakt en kom zo de juiste uitkomst uit. Van mezelf had ik echter iets anders gedaan. Ik begrijp bij de berekeningen (bijgevoegd) waarbij je de juiste uitkomst bekomt niet dat je vx(t) zomaar gelijk mag stellen aan 0?image descriptionimage description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-30 03:23:33 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Je hebt 2 vergelijkjingen (jij hebt v0 verkeerdelijk genomen als 50 m/s !; die 50 m/s is de eindsnelheid en niet de beginsnelheid): v(t) = at (let op v0=0 !!!) x(t) =1/2a*t^2 (x0 en v0 zijn nul)

Op het einde (t1) krijg je zo 2 vgl. met 2 onbekenden : a en t1 50= at1 500=1/2a*t1^2 Dit is dan een makkie !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u wel!

Anne-Sophie ( 2016-06-30 04:53:46 -0500 )edit
0

answered 2016-06-30 03:33:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Uit de basisvergelijking x=x_0 +v_0 ·t + a t²╱2 haal je de voorwaarde 500=at²/2 (als ik het goed kan lezen heb je voor V_0 de waarde 50m/s gebruikt, maar dat klopt niet. Het vliegtuig vertrekt vanuit stilstand.)

Vervolgens neem je v=at en hieruit haal je a=v/t

Door dat in te vullen in de eerste vergelijking vind je t=20s

a=50m/s / 20s=2,5 m/s² en dus antwoord C

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Erg bedankt!

Anne-Sophie ( 2016-06-30 04:53:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-30 03:03:11 -0500

Aantal keer gelezen: 93 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '16