Stel je vraag
1

fysica 2010

asked 2016-06-30 04:57:44 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-30 07:36:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De oefening moet als volgt worden opgelost. Wat ik niet goed begrijp is dat volgens mij de door mij bekomende uitkomst in seconden staat? Aangezien ik deze in het begin het omgezet. Hoe komt het dan dat ik wel antwoord D uitkom, wat juist is, maar in seconden ipv uur zoals in de oplossing staat? image descriptionimage description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-07-01 00:58:32 -0500

Je doet het goed. De eenheid van vermogen is Watt= 1 Joule per seconde. Voor 1 uur heb je 3600 seconden. De energie hoeveelheid die je berekend zoveel Joule voor een uur.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-30 04:57:44 -0500

Aantal keer gelezen: 175 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '16