Stel je vraag
0

biologie augustus 2015 vraag 11

asked 2016-06-30 06:29:02 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2016-06-30 om 13.24.32.png

Ik begrijp dat bij onafhankelijke overerving er 8 verschillende gameten kunnen worden gevormd. Klopt het dat de bij gekoppelde overerving de volgende gameten worden gevormd: ABcD en abcd? Of is dit een foute redenering?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-24 11:45:16 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je weet dat er 4 kenmerken per gameet zijn.

Bij crossing over, zijn er wisselingen in kenmerken toegestaan (hier mag alles met alles: ABcD, ABcd, Abcd, AbcD, abcd, abcD, aBcD, aBcd)

Als je geen crossing-over doet, dan weet je dat er 4 zijn, maar deze mogen niet wisselen.

Dus stel dat ABcD en abcd elks een gameet zijn, dan zijn dit de enigste 2 opties, verdere wisselingen zijn niet toegelaten (je bent alleen niet zeker dat dat de gameten zijn... het kan ook zijn ABcd en abcD)

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-07-04 09:57:07 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je kan niet weten welke gameten gevormd worden, maar dat is de vraag ook niet. Je moet gewoon weten dat de maternale en paternale streng uit elkaar getrokken worden. Dus er zijn 2 opties die overblijven.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-23 12:33:40 -0500

Laurence gravatar image

Ik begrijp deze oefening nog steeds niet...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-30 06:29:02 -0500

Aantal keer gelezen: 900 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '17