Stel je vraag
0

Chemie 2015-augustus vraag 3

asked 2016-06-30 06:42:06 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

updated 2017-07-02 09:46:42 -0500

Johan@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2016-06-30 om 13.33.44.png

Hoe los je deze vraag op? Normaal is kookpunt op te lossen met intermoleculaire krachten dacht ik. Maar deze vraag lukt me niet.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-30 07:27:08 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je kan vaststellen dat de verschillende moleculen allen evenveel koolstofatomen bevatten. De lengte van de keten is niet verschillend dus dit zal geen invloed hebben op het kookpunt. Bepaal voor de 4 verschillende moleculen over welke functionele groepen het gaat. Best dat je de structuurformule tekent. Dan komen zoals je terecht aangeeft de intermoleculaire krachten een rol spelen. Je weet dat waterstofbruggen de sterkste intermoleculaire krachten opleveren. Ga dus na welke stof de meeste waterstofbruggen kan vormen. Geef maar even aan of dit je op weg zet.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor de uitleg! Carbonzuur heeft het hoogste kookpunt en (CH3)2O het laagste (geen H-bruggen). Antwoord B is dus correct. Dus C2H5OH heeft een hoger kookpunt dan CH3CHO. Is dat omdat C2H5OH een alcoholgroep heeft en CH3CHO enkel een O waarop een H-brug gevormd kan worden?

Paulien.Verbiest ( 2016-06-30 08:01:06 -0500 )edit

Correct! Dat is goed geredeneerd.

Koen@REBUS ( 2016-06-30 17:06:47 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-30 06:42:06 -0500

Aantal keer gelezen: 438 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17