Stel je vraag
1

biologie juli 2015

asked 2016-06-30 07:42:10 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

Waardoor keert de weefselvloeistof terug naar de haarvaten en waardoor ontstaat lymfevocht?

Door de hoge bloeddruk in de haarvaten stroomt een deel van de weefselvloeistof terug naar de haarvaten. Lymfevocht ontstaat doordat de filtratiedruk kleiner is dan de reabsorptiedruk. Door de lage concentratie van opgeloste stoffen in de haarvaten stroomt een deel van de weefselvloeistof door osmose weer naar de haarvaten. Lymfevocht ontstaat doordat de filtratiedruk groter is dan de reabsorptiedruk. <c> Door de hoge concentratie van opgeloste stoffen in de haarvaten stroomt een deel van de weefselvloeistof door osmose weer naar de haarvaten. Lymfevocht ontstaat doordat de filtratiedruk groter is dan de reabsorptiedruk. <d> Door de actieve opname van bepaalde stoffen uit de weefselvloeistof in de haarvaten stroomt een deel van de weefselvloeistof terug naar de haarvaten. Lymfevocht ontstaat doordat de filtratiedruk kleiner is dan de reabsorptiedruk.

Ik snap niet zo goed wat ze juist bedoelen met de filtratiedruk en reabsorptiedruk en vindt dit nergens terug in de cursus. Zou iemand dit kort kunnen uitleggen? Dankjewel!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-07-04 10:04:30 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct Jaline !

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-30 13:09:51 -0500

Jaline.Thirion gravatar image

updated 2016-06-30 13:14:22 -0500

Op het einde van de slagader ( begin van het capillair/haarvaten) is de bloeddruk hoger dan de colloïd osmotische druk (COD) en perst de bloeddruk dus vocht uit de capillairen naar buiten . Op het einde van de haarvaten(begin van de ader) is de COD druk hoger dan de bloeddruk en wordt er dus weefselvocht terug geabsorbeerd . Omdat de filtratiedruk groter is in het algemeen dan de reabsorptiedruk gaat er dus een deel van de vloeistof niet heropgenomen worden in de capillairen en wordt dit dan het lymfevocht.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-30 07:42:10 -0500

Aantal keer gelezen: 1,083 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16