Stel je vraag
0

chemisch evenwicht beïnvloeden

asked 2016-06-30 09:45:28 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

updated 2017-06-02 03:47:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hallo

ik heb een vraag over factoren die het chemisch evenwicht beïnvloeden. Als het reactievolume van het evenwichtsmengsel vergroot (en de druk dus daalt), zal het evenwicht verschuiven naar de kan met het meest aantal deeltjes. Mag je dit zien als 'verdunnen'? Ik twijfel er namelijk aan of het evenwicht niet wijzigt bij verdunnen (aangezien elke concentratie dan daalt) of dat het dan naar de kant met het meest aantal deeltjes gaat (zoals een volumevergroting).

Bedankt

Isabelle

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-30 14:10:40 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De factoren die een invloed hebben op het evenwicht zijn: de concentratie, de druk en de temperatuur. Bij concentratie en drukverandering stelt er zich een nieuw evenwicht in zonder dat Kc verandert (bij cte Temp.). Bij temperatuursverandering verschuift het evenwicht, maar deze is het gevolg van een verandering van Kc. (BOC p98 ev)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-30 09:45:28 -0500

Aantal keer gelezen: 540 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '16