Stel je vraag
0

fysica 2012 vraag 1 augustus

asked 2016-06-30 10:01:04 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Ik begrijp niet wat ik hier fout doe.. Het antwoord zou 20 m/s moeten zijn. image descriptionimage description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-30 10:26:21 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

Je bent er eigenlijk bijna. Zowel de meloen als de pijl vallen naar beneden dus de versnelling is voor allebei negatief. Dat is de enige fout die je maakt. Als je dan de 2 vergelijkingen gelijk stelt aan elkaar, vallen de 2 versnellingen weg en houd je over: Vo x t = 20 --> Vo na 1 seconde is 20

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oké , dankuwel! Maar ik snap niet goed dat de pijl ook naar beneden valt, deze wordt toch naar boven geschoten? Of komen ze elkaar pas tegen als hij weer naar beneden valt?

Anne-Sophie ( 2016-06-30 12:55:59 -0500 )edit

De zwaartekracht en dus ook de valversnelling staan voor meloen en pijl naar beneden. De pijl heeft een startsnelheid naar boven maar gaat vertragen en uiteindelijk ook vallen.

Yves@REBUS ( 2016-07-01 00:55:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-30 10:01:04 -0500

Aantal keer gelezen: 244 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '16