Stel je vraag
3

Chemie 2015-juli vraag 13

asked 2016-06-30 18:39:34 -0500

Alexander.Callebaut gravatar image

updated 2017-07-02 09:47:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hoe los je deze vraag op? Ik blijf op 4.6 uitkomen maar het anwoord is 5.9?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

7 answers

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2016-07-01 10:29:41 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hier moet je de twee reacties afzonderlijk schrijven. De reactie van propaan met zuurstof geeft CO2 en H2O De reactie van butaan met zuurstof geeft CO2 en H2O

Ga na hoeveel zuurstof er verbruikt wordt bij elk van deze reacties en tel dit aantal mol op.

Lukt het dan?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

nu lukt het wel, hartelijk dank!!

Alexander.Callebaut ( 2016-07-02 04:10:27 -0500 )edit
2

answered 2016-07-01 15:29:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je hebt wel degelijk LPG verbrandt. Verbranding is een reactie met zuurstof. LPG bestaat uit een mengsel van propaan en butaan. Je verbrandt dus een mengsel van propaan en butaan. Dus je verbrandt èn de propaan, èn de butaan. Elk volgens hun reactie met zuurstof. Dat is wat Koen je probeert duidelijk te maken. Algemeen: als je een mengsel laat reageren met reagens X dan ga je voor elk van de bestanddelen van het mengsel na hoe de reactie met reagens X verloopt.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-07-01 04:00:24 -0500

Alexander.Callebaut gravatar image

Ik ben begonnen met de reactievergelijking op te stellen en dan kwam ik uit op: 2 C3H8 + 2C4H10 + 23O2 -> 14 CO2 + 18H20

er is gegeven dat er 0.40 mol propaan is en 0.60 mol butaan. Dit wil zeggen dat de butaan in overmaat is en dus de 0.40 mol propaan de beperkende factor is. Gevraagd is hoeveel O2 er nodig om het mengsel van propaan en butaan volledig te laten verbranden.

n( O2) = (0.40mol / 2)* 23 = 4.6 mol

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-07-01 00:04:43 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Als je de werkwijze de je hebt gevolgd even op het forum post dan helpen we je op weg om na te gaan waar je fout zit.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-02 15:13:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zou je in de laatste reactievergelijking niet moeten verbranden tot CO2 i.p.v. CO3?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-02 14:52:24 -0500

Laura.Mertens gravatar image

updated 2016-07-02 14:53:07 -0500

Ik bekom dit.. kan iemand mij helpen? image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-02 16:31:02 -0500

Koen@REBUS gravatar image

In de opgave wordt aangegeven dat er een verbranding is tot CO2. Dus moet je de tweede reactievergelijking opnieuw schrijven. De eerste reactievergelijking is correct. Lukt het dan?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja nu lukt het! Super bedankt

Laura.Mertens ( 2016-07-03 03:44:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-30 18:39:34 -0500

Aantal keer gelezen: 1,070 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17