Stel je vraag
2

Indicator in basisch milieu

asked 2014-06-24 03:08:52 -0500

Jole gravatar image

updated 2015-03-13 17:14:54 -0500

yannick gravatar image

De indicator broomthymolblauw kleurt geel in zuur milieu en blauw/paars in basisch milieu. Het omslagpunt ligt tussen PH=6 en PH=8.

PKz van CH3COOH = 4,85

PKb van NH3 = 4,85

Welke van de 4 volgende oplossingen kan men met een blauw/paarse kleur aantonen?

A) 0,1M NH4Cl

B) 0,1M NH4Cl + 0,1M NH3

C) 0,1M HCl + 0,1M NaOH

D) 0,1M CH3COOH + 0,1M CH3COONa

Hoe begin je hier aan? Het juiste antwoord zou B moeten zijn.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Wat gaat er gebeuren als je deze stoffen in water zou doen? In welke ionen gaan ze dissociëren/ioniseren en kunnen deze ionen verder reageren? Zijn deze verbindingen dan zuur of basisch?

Kim.Vu@REBUS ( 2014-06-24 06:24:10 -0500 )edit

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2014-06-24 14:08:12 -0500

An-Katrien gravatar image

updated 2015-03-13 17:15:09 -0500

yannick gravatar image

Volgens mij los je het zo op:

Als er iets fout is in mijn redenering, gelieve het ook te melden !

a) NH4Cl => NH4OH + HCL (Sterk zuur + sterke base; Ph=7) b) zelfde reactie als hierboven + extra base 'NH3' dus BASISCH => kleuromslag blauw/paars c) HCl + NaOH => NaCl + H20 (Ph = 7, want zelfde concentraties) d) CH3COONa => CH3COOH + NaOH + extra zuur CH3COOH (Ph<7)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

een perfecte redenering!

Eureka@REBUS ( 2014-06-25 04:02:55 -0500 )edit

(A) NH4Cl is een zout (=ionverbinding), dus in water gaat het dissociëren in: NH4Cl --> NH4+ + Cl-. Daarna moet je nadenken of deze ionen van een zwak/sterk zuur/base komen. Zo zal je zien dat Cl- van een sterk zuur HCl komt, dus nooit kan terug reageren (=spectator ion). NH4+ is het geconjugeerde zwakke zuur van een zwakke base NH3, dus in water reageert het als een zuur: NH4+ <--(H2O)--> NH3 + H+. Hierdoor gaat NH4Cl in water voor een zuur milieu zorgen. (C) HCl is een sterk zuur en NaOH is een sterke base en in water gaan ze ioniseren/dissociëren in: H+, Cl-, Na+ en OH-. Na+ en Cl- zijn gewoon spectator ions, ze doen dus niks in water, maar H+ + OH- --> H2O. En sinds HCl en NaOH beide in equimolaire hoeveelheden zijn, ga je dus een neutrale oplossing hebben (pH=7) Voor (B) en (D) waarbij je zowel ...(more)

Kim.Vu@REBUS ( 2014-06-25 04:52:51 -0500 )edit
0

answered 2014-08-07 13:15:06 -0500

Johan@REBUS gravatar image
Er wordt vermeld dat de indicator blauw/paars kleurt. Uit de opgave vindt dat dit in een basisch milieu gebeurt, en, bij ...
edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2014-06-24 03:08:52 -0500

Aantal keer gelezen: 4,320 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15