Stel je vraag
1

oefening 3.3.8 fysica

asked 2016-07-01 04:48:32 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

Hallo,

hoe moet je vraag b hier van oplossen? Is het antwoord gewoon h=2r, of moet h hoger dan 2r liggen?

Bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-01 09:52:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken de versnelling bovenaan. Dat doe je door behoud van energie toe te passen, de snelheid te berekenen en vervolgens a=v²/r Deze a moet groter zijn dan de zwaartekracht versnelling g anders valt de camion van de baan.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-01 04:48:32 -0500

Aantal keer gelezen: 162 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '16