Stel je vraag
1

chemie 9.21 (2)

asked 2016-07-01 06:07:40 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-07-01 16:26:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description Bij 9.21 (2) kom ik uit op 2 isomeren, maar het zouden er 3 moeten zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-07-01 15:17:38 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als er wordt gevraagd naar de isomeren van een brutoformule dan betekent dit dat je op zoek gaat naar zowel structuur- als stereo-isomeren. Bij structuur-isomeren (zelfde brutoformule maar verschillende bouw) ga je na of de moleculen verschillen in het al of niet vertakt zijn (= keten-isomerie), of de moleculen verschillen in de plaats van de meervoudige binding of de plaats van de functionele groep of de plaats van de zijketen (=plaats-isomerie); of de moleculen verschillen in aard van de functionele groep (= functie-isomerie). Bij stereo-isomerie (de bezetting op het overeenkomstig C-atoom verschilt) onderzoek je 'cis-trans-isomerie en optische isomerie. Wat het voorstel mbt. funtie-isomeren betreft dien je na te gaan of de gegeven brutoformule niet correspondeert met meerdere stofklassen met elk hun specifieke functionele groep.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-07-01 10:26:05 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Tip: Heb je alle functieisomeren genoteerd denk je?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-02 14:36:12 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zo verder doen. Uitwerken tot een resultaat loont.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-02 14:32:45 -0500

Eline gravatar image

Bedankt voor de hulp! Ik heb voor het 3de isomeer een ether gevonden image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-01 06:07:40 -0500

Aantal keer gelezen: 163 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '16