Stel je vraag
2

chemie vraag 7-02

asked 2016-07-01 08:39:25 -0500

Elise.Inion gravatar image

updated 2016-07-01 08:56:27 -0500

hallo, ik snap deze vraag niet helemaal. ik heb de tabel van mol en concentratie uitgeschreven en kom voor de concentraties dit uit: (2+x)/2 voor H2 en CO2; x/2 voor H2O en CO. Daarna kon ik x vinden en daar kwam ik 8M uit. ik weet niet of ik de tabel juist heb gemaakt want voor massa bekom ik altijd iets groter dan 24,9. zou iemand mij deze oefening kunnen uitleggen? alvast bedankt :) Elise

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2016-07-01 10:24:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

In je tabel zal je voor de concentraties van H2 en CO2 (2-x)/2 moeten krijgen en voor de concentraties van H2O en CO X/2. Daarna moet je de formule van je evenwichtsconstante uitschrijven. Je kan dan vaststellen dat de 2 in de noemer aan beide zijden wegvalt daar de orde van de reactievergelijking aan beide zijden identiek is. Werk je kwadratische vergelijking uit en bereken x. Mocht je er niet uit geraken post even een foto van je oplossingsmethodiek dan kan ik nagaan waar het fout loopt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ik bekom X= 8/9 dus als massa 24,9! dankjewel!

Elise.Inion ( 2016-07-01 12:35:27 -0500 )edit
0

answered 2016-07-02 00:56:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je hebt wel 24,9 als resultaat. Daarbij heb je de hele tijd met concentraties per 2L gewerkt. Het noodzakelijke herleiden naar concentraties per liter die je in Kc gebruikt zouden je dan geleid hebben tot de gezochte CO-concentratie in mol per liter; waarna je de massa diende te bepalen voor deze CO-conc. in de 2 liter van het afgesloten vat. (Als concentraties per liter voor de verschillende stoffen bij evenwicht krijg je resp. (1-x) voor de reagentia, en x voor de reactieproducten. Deze gebruik je in Kc.)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-01 08:39:25 -0500

Aantal keer gelezen: 247 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '16