Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

wiskunde 3.8.1

Ik begrijp de methode wel dat normaal x=0 de V.A is maar nu bij x = -3 dus dat b = - 3 waarna we 2 punten invullen en zo a en c bekomen. Ik had het echter op een andere manier gedaan namelijk dat normaal het nulpunt bij x = 1 is en nu bij x = -1 dus dat b = -2. Ik begrijp niet goed waarom dit fout is. Ik weet dat het niet juist is aangezien ik dan a en c ook niet uitkom, maar ik weet niet goed waarom.