Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

chemie juli 2015 vraag 10 (zuur identificeren)

Een zuuroplossing met een concentratie van 12,0 mol.L-1 heeft een massapercentage van 75,0 % en een dichtheid van 1,57 g.mL-1 Welk zuur is aanwezig in de oplossing? CH3COOH (M = 60,1 g/mol) H3PO4 (M = 98,1 g/mol) <c> HCl (M = 36,5 g/mol) <d> HBr (M = 80,9 g/mol)

Ik snap niet goed hoe hieraan te beginnen.

chemie juli 2015 vraag 10 (zuur identificeren)

Een zuuroplossing met een concentratie van 12,0 mol.L-1 heeft een massapercentage van 75,0 % en een dichtheid van 1,57 g.mL-1 Welk zuur is aanwezig in de oplossing?

Ik snap niet goed hoe hieraan te beginnen.

click to hide/show revision 3
No.3 Revision

chemie juli 2015 vraag 10 (zuur identificeren)

Een zuuroplossing met een concentratie van 12,0 mol.L-1 heeft een massapercentage van 75,0 % en een dichtheid van 1,57 g.mL-1 Welk zuur is aanwezig in de oplossing?

Ik snap niet goed hoe hieraan te beginnen.

click to hide/show revision 4
No.4 Revision

chemie juli 2015 2015-juli vraag 10 (zuur identificeren)

Een zuuroplossing met een concentratie van 12,0 mol.L-1 heeft een massapercentage van 75,0 % en een dichtheid van 1,57 g.mL-1 Welk zuur is aanwezig in de oplossing?

Ik snap niet goed hoe hieraan te beginnen.

click to hide/show revision 5
No.5 Revision

chemie Chemie 2015-juli vraag 10 (zuur identificeren)

Een zuuroplossing met een concentratie van 12,0 mol.L-1 heeft een massapercentage van 75,0 % en een dichtheid van 1,57 g.mL-1 Welk zuur is aanwezig in de oplossing?

Ik snap niet goed hoe hieraan te beginnen.