Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Elektrische veldvectoren

Vraag: In de buurt van twee tegengestelde vaste ladingen Q1 (positief)en Q2 (negatief), waarbij |Q2 |=2. |Q1 | , eerst een elektrisch veld.

In welke figuur is de richting en zin van de elektrische veldvector in punt p correct getekend, waarbij punt p ligt tussen Q1 en Q2?

Hoe kan ik zulke vragen oplossen?

Alvast bedankt!

click to hide/show revision 2
No.2 Revision

Elektrische veldvectoren

Vraag: In de buurt van twee tegengestelde vaste ladingen Q1 (positief)en Q2 (negatief), waarbij |Q2 |=2. |Q1 | , eerst een elektrisch veld.

In welke figuur is de richting en zin van de elektrische veldvector in punt p correct getekend, waarbij punt p ligt tussen Q1 en Q2?

Hoe kan ik zulke vragen oplossen?

Alvast bedankt!

==== NADIEN NOG TOEGEVOEGD ===

image description

Dit zijn de antwoordmogelijkheden. Als ik het goed begrepen heb, zou het antwoord A moeten zijn. Klop dit?

Alvast bedankt!

click to hide/show revision 3
No.3 Revision

Elektrische veldvectoren

Vraag: In de buurt van twee tegengestelde vaste ladingen Q1 (positief)en Q2 (negatief), waarbij |Q2 |=2. |Q1 | , eerst een elektrisch veld.

In welke figuur is de richting en zin van de elektrische veldvector in punt p correct getekend, waarbij punt p ligt tussen Q1 en Q2?

Hoe kan ik zulke vragen oplossen?

Alvast bedankt!

==== NADIEN NOG TOEGEVOEGD ===

image description

Dit zijn de antwoordmogelijkheden. Als ik het goed begrepen heb, zou het antwoord A moeten zijn. Klop dit?

Alvast bedankt!

click to hide/show revision 4
No.4 Revision

Elektrische veldvectoren

Vraag: In de buurt van twee tegengestelde vaste ladingen Q1 (positief)en Q2 (negatief), waarbij |Q2 |=2. |Q1 | , eerst een elektrisch veld.

In welke figuur is de richting en zin van de elektrische veldvector in punt p correct getekend, waarbij punt p ligt tussen Q1 en Q2?

Hoe kan ik zulke vragen oplossen?

Alvast bedankt!

==== NADIEN NOG TOEGEVOEGD ===

image description

Dit zijn de antwoordmogelijkheden. Als ik het goed begrepen heb, zou het antwoord A moeten zijn. Klop dit?

Alvast bedankt!