Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Chemie - invloed van de temperatuur op een reactie

Wanneer men voor een bepaalde chemische reactie tussen gassen de temperatuur verhoogt zal de reactiesnelheid verhogen. Wat is de oorzaak van de verhoogde reactiesnelheid?

A. De botsingsfrequentie van de reagerende moleculen stijgt

B. De activeringsenergie wordt verlaagd

C. De fractie van deeltjes die met een juiste oriëntatie effectief botsen stijgt

D. De gemiddelde kinetische energie van de deeltjes met de juiste oriëntatie stijgt


Ik kan B al uitschakelen, maar ik heb geen idee of het A, C of D is. Ze lijken allemaal juist te zijn.

Alvast bedankt!

click to hide/show revision 2
retagged

Chemie - invloed van de temperatuur op een reactie

Wanneer men voor een bepaalde chemische reactie tussen gassen de temperatuur verhoogt zal de reactiesnelheid verhogen. Wat is de oorzaak van de verhoogde reactiesnelheid?

A. De botsingsfrequentie van de reagerende moleculen stijgt

B. De activeringsenergie wordt verlaagd

C. De fractie van deeltjes die met een juiste oriëntatie effectief botsen stijgt

D. De gemiddelde kinetische energie van de deeltjes met de juiste oriëntatie stijgt


Ik kan B al uitschakelen, maar ik heb geen idee of het A, C of D is. Ze lijken allemaal juist te zijn.

Alvast bedankt!

click to hide/show revision 3
retagged

Chemie - invloed van de temperatuur op een reactie

Wanneer men voor een bepaalde chemische reactie tussen gassen de temperatuur verhoogt zal de reactiesnelheid verhogen. Wat is de oorzaak van de verhoogde reactiesnelheid?

A. De botsingsfrequentie van de reagerende moleculen stijgt

B. De activeringsenergie wordt verlaagd

C. De fractie van deeltjes die met een juiste oriëntatie effectief botsen stijgt

D. De gemiddelde kinetische energie van de deeltjes met de juiste oriëntatie stijgt


Ik kan B al uitschakelen, maar ik heb geen idee of het A, C of D is. Ze lijken allemaal juist te zijn.

Alvast bedankt!

click to hide/show revision 4
retagged

Chemie - invloed van de temperatuur op een reactie

Wanneer men voor een bepaalde chemische reactie tussen gassen de temperatuur verhoogt zal de reactiesnelheid verhogen. Wat is de oorzaak van de verhoogde reactiesnelheid?

A. De botsingsfrequentie van de reagerende moleculen stijgt

B. De activeringsenergie wordt verlaagd

C. De fractie van deeltjes die met een juiste oriëntatie effectief botsen stijgt

D. De gemiddelde kinetische energie van de deeltjes met de juiste oriëntatie stijgt


Ik kan B al uitschakelen, maar ik heb geen idee of het A, C of D is. Ze lijken allemaal juist te zijn.

Alvast bedankt!

click to hide/show revision 5
retagged

Chemie - invloed van de temperatuur op een reactie

Wanneer men voor een bepaalde chemische reactie tussen gassen de temperatuur verhoogt zal de reactiesnelheid verhogen. Wat is de oorzaak van de verhoogde reactiesnelheid?

A. De botsingsfrequentie van de reagerende moleculen stijgt

B. De activeringsenergie wordt verlaagd

C. De fractie van deeltjes die met een juiste oriëntatie effectief botsen stijgt

D. De gemiddelde kinetische energie van de deeltjes met de juiste oriëntatie stijgt


Ik kan B al uitschakelen, maar ik heb geen idee of het A, C of D is. Ze lijken allemaal juist te zijn.

Alvast bedankt!