Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

asked 2017-05-01 16:55:57 -0500

Adara gravatar image

wiskunde, algebraisch rekenen, vraag 1.6.1

Heeft iemand enig idee hoe men deze oefening moet oplossen. Ik heb het als volgt proberen op te lossen ( V=vierkantswortel) Het is een breuk om uitkomst zo klein mogelijk te maken zou ik delen door grotere noemer, dus x^2.Vy < Vz -1 daarna ga ik vierkantswortel wegwerken, x^4.y< z-1 maar hier zit ik vast. welke getal je ook neemt, welke gegeven vierkantswortel je ook neemt rechterkant kan niet groter zijn dan rechter kant.

Hoe kan men anders te werk gaan? Alvast bedankt.