Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Chemie opgave 4-29

Hoi hoi!

Dit werd in de les omschreven als een moeilijkere oefening maar hoewel ik ze op't eerste zicht uitgewerkt kreeg, zit ik nu toch min of meer vast. Ik ben begonnen met de twee reactievergelijkingen te noteren nl.

CaCO3 + 2HCl --> CaCl2 + CO2 +H2O MgCO3+ 2HCl --> MgCl2 + CO2+ H2O

Waarna ik het aantal mol CaCO3 heb berekend om vervolgens hieruit het # mol CO2 af te leiden nl. 6,8x10^-3 mol. Met Vm kan ik hieruit het werkelijke volume CO2 bekomen nl. 0,152L en dit aftrekken van het theoretische volume nl. 0,174L. Hier zit ik dus vast: wat wordt mijn volgende stap om de massa van MgCO3 te bekomen? Ook de redenering hoe je hier aan kan geraken is me niet helemaal duidelijk...

Alvast bedankt!

click to hide/show revision 2
retagged

Chemie opgave 4-29

Hoi hoi!

Dit werd in de les omschreven als een moeilijkere oefening maar hoewel ik ze op't eerste zicht uitgewerkt kreeg, zit ik nu toch min of meer vast. Ik ben begonnen met de twee reactievergelijkingen te noteren nl.

CaCO3 + 2HCl --> CaCl2 + CO2 +H2O MgCO3+ 2HCl --> MgCl2 + CO2+ H2O

Waarna ik het aantal mol CaCO3 heb berekend om vervolgens hieruit het # mol CO2 af te leiden nl. 6,8x10^-3 mol. Met Vm kan ik hieruit het werkelijke volume CO2 bekomen nl. 0,152L en dit aftrekken van het theoretische volume nl. 0,174L. Hier zit ik dus vast: wat wordt mijn volgende stap om de massa van MgCO3 te bekomen? Ook de redenering hoe je hier aan kan geraken is me niet helemaal duidelijk...

Alvast bedankt!