Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Examen wiskunde juli 2010

Hoi, vraag 3 van het examen, luidt als volgt 'Gegeven is de volgende goniometrische vergelijking : Sin^2(X-pi/3)=1 Hoeveel reële oplossingen liggen er tussen 0 en pi? Ik heb als antwoord maar '1oplossing' ,, maar er moeten 2oplossingen zijn en ik kan de 2e maar niet vinden. Kan iemand mij verder helpen! Alvast bedankt!

Examen wiskunde juli 2010

Hoi, vraag 3 van het examen, luidt als volgt 'Gegeven is de volgende goniometrische vergelijking : Sin^2(X-pi/3)=1 Hoeveel reële oplossingen liggen er tussen 0 en pi? Ik heb als antwoord maar '1oplossing' ,, maar er moeten 2oplossingen zijn en ik kan de 2e maar niet vinden. Kan iemand mij verder helpen! Alvast bedankt!